Sök på sidan

Ändamålsbestämmelse

Den disponibla avkastningen från av stiftelsen förvaltade medel och fonder skall användas till verksamhet och individuell hjälp bland ungdomar i Norrköpings kommun, som av sociala skäl behöver stöd.

Dock skall årligen minst 1/10 av avkastningen av stiftelsens medel, Henning Schales fond och de donationsfonder, som stiftelsen förvaltar tilläggas resp kapital. Därjämte skall beaktas att resterande avkastning icke får användas för ändamål, som skall bestridas av allmänna medel.

Vid utdelning skall gåvotagaren - såväl juridisk som fysisk person - uppmärksammas på att gåvan kommer från Stiftelsens Carolina Schales minne å Mamre, så att stiftelsens namn hålles levande

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.