Sök på sidan

Stiftelsen Carolina Schales minne å Mamre

Välkommen till vår hemsida!

Stiftelsen Carolina Schales minne å Mamre bedriver verksamhet i enlighet med stiftelsens ändamålsbestämmelse:

Den disponibla avkastningen från av Stiftelsen förvaltade medel och fonder skall användas till verksamhet och individuell hjälp bland ungdomar i Norrköpings kommun, som av sociala skäl behöver stöd.

Under rubriken "Kontakta oss" kan du ansöka om medel.

Stiftelsen Carolina Schales minne har sedan starten år 1873 verkat för att ungdom i Norrköping ska få ett bra framtida liv. Vår uppgift är att skapa möjligheter för en sådan positiv utveckling.

Enligt stiftelsens riktlinjer ska bidrag inte lämnas till sådant som ska bekostas av stat, region eller kommun. Stiftelsen kan därigenom generellt sett inte lämna bidrag till att förbättra ekonomin för ett enskilt hushåll.

Om du som förälder, ej har möjlighet att bekosta, men vill att ditt barn ska vara med i en aktivitet eller utbildning inom kultur, idrott eller annan verksamhet, är du välkommen med en ansökan. Vi behöver då uppgift om namn och kontaktperson hos den arrangör det gäller.

Se till att ansökningsblanketten är noggrant ifylld och att nödvändiga bilagor finns med.

Vi välkomnar även föreningar i Norrköping som bedriver verksamhet i stiftelsens anda.

Hälsningar
Stiftelsen Carolina Schales minne å Mamre
Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.